Eigen bijdrage ziektekosten


U mag een verplichte eigen bijdrage die een ziekenfondsverzekerde werknemer moet betalen voor ziektekosten, onbelast vergoeden. Bij particulier verzekerde werknemers mag u de eigen bijdrage voor ziektekosten ook onbelast vergoeden, maar voor de loonheffing geldt daarbij als maximum de verplichte eigen bijdrage voor de Ziekenfondswet. De vergoeding van de eigen bijdrage is altijd onbelast voor de premies werknemersverzekeringen.